Plany zajęć

Plany i rozkłady zajęć dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie oraz w sekcji „Kształcenie” na każdej ze stron wydziałowych:

Rozkłady zajęć wszystkich wydziałów nie obejmują języków, a informacje na temat przynależności do grup językowych należy sprawdzić na tablicy ogłoszeń Dziekanatu.