Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jest to propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje bądź też uzyskać nowe.

młodzi ludzie patrzą przez mikroskopy

Oferujemy następujące kierunki studiów podyplomowych:

 1. Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – 1850 zł/sem.
 2. Diagnostyka molekularna – 1850 zł/sem.
 3. Genetyka sądowa – 4081 zł/sem.
 4. Hortiterapia – 1829 zł/sem.
 5. Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem – 2800 zł/sem.
 6. Psychodietetyka – 2500 zł/sem.
 7. Rolnictwo ekologiczne – 2100 zł/sem.
 8. Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych – 1850 zł/sem.
 9. Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie – 1750 zł/sem.
 10. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności – 1850 zł/sem.
 11. Żywienie człowieka i dietetyka – 1800 zł/sem.

 

Rekrutacja trwa do 30.09. 2023 r. Studia podyplomowe są dwusemestralne i są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie-kwestionariusz podanie_2024
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
 • Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów.

Dokumenty należy składać w:

Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Centrum Innowacyjno Wdrożeniowe Nowych Technologii
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje:
tel. 81 445 66 30, e-mail: