22.09.2020

Zasady składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021

Zobacz więcej
02.06.2020

Komunikat Rektora dla mieszkańców domów studenckich

Zobacz więcej
10.04.2020

Kontakt z Biurem Stypendiów Studenckich w okresie zamknięcia uczelni

Zobacz więcej
10.04.2020

Zapomoga z funduszu stypendialnego z powodu trudnej sytuacji życiowej

Zobacz więcej
19.03.2020

Komunikat dotyczący ochrony danych przy pracy zdalnej

Zobacz więcej
18.03.2020

Przyznawanie pomocy materialnej na rok akadmicki 2019/2020

Zobacz więcej
18.03.2020

Komunikat dla ubiegających się o stypendium socjalne

Zobacz więcej
12.03.2020

Komunikat Rektora dot. funkcjonowania Uczelni

Zobacz więcej
06.03.2020

Komunikat Rektora w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem

Zobacz więcej
19.02.2018

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Zobacz więcej
11.01.2018

Pomoc materialna dla studentów studiów II stopnia - komunikaty

Zobacz więcej