Komunikat

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 18 maja 2022r. w godzinach: 9.30 – 13.00 w związku z nadaniem tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zbigniewowi Jaworskiemu.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu
Zobacz