Komunikat

Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

  • nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi,
a w szczególności:

  • zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
  • zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
  • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, 
  • informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani  są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub 
  • Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf / 344 KB)
Zobacz