KOMUNIKAT

Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

– nr  233 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– nr  234 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1  sierpnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności:

zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające  od normy, zakaz  wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym, kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

 

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

– Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub 

– Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, 572-330-780

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu
Zobacz
Informacje stopień CHARLIE
Zobacz
Informacje stopień BRAVO
Zobacz