Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności:

  • zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
  • zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
  • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych,
  • informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub  
  • Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu(.jpg / 875KB)
Zobacz
Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów (.jpg / 459KB)
Zobacz
Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów (.jpg / 460KB)
Zobacz