W przypadku zachorowania na COVID-19 student powinien przekazać informację o tym fakcie do właściwego dla swojego kierunku studiów dziekanatu, drogą e-mailową lub telefoniczną, podając informacje na temat:

– kwarantanny lub izolacji  

– dat jej obowiązywania

– miejsca pobytu (dom lub stancja / akademik)

 

Uzyskane informacje pracownik dziekanatu zobowiązany jest niezwłocznie przekazać dziekanowi.