Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających zajęcia w salach: Aula A, Sala nr 10, Pracownia Gastronomiczna, ul. Skromna 8 (Lublin) w dniu 8 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w związku z przeprowadzeniem eliminacji okręgowych olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.jpg)
Zobacz