Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zasad zgłaszania publikacji na potrzeby wyliczania dorobku punktacyjnego stanowiącego podstawę do określenia kwoty subwencji badawczej dla jednostek organizacyjnych

w związku z rozbieżnościami interpretacji zasad podziału subwencji dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawartych w zarządzeniu nr 54/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. informuję, że każda publikacja może być wykazana przez kierownika jednostki tylko raz w danej dyscyplinie naukowej, niezależnie od liczby współautorów zatrudnionych w jednostce reprezentujących daną dyscyplinę. 

REKTOR
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu rektora z dnia 25 maja 2022 r.
Zobacz