Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 15 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności:
– zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
– zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
– kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych,
– informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

– Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub
– Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan Komunikatu (.289 KB)
Zobacz
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 (.40 KB)
Zobacz
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 108 (.40 KB)
Zobacz