Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Dziekan – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – Prodziekan

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – Prodziekan

Prof. dr hab. Mariusz Florek

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni

Dr hab. Mirosław Karpiński, profesor uczelni