Komunikat I

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w organizowanym przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Międzynarodowym Kongresie „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”.

Celem Kongresu jest prezentacja naukowych osiągnięć związanych z naukami o zwierzętach oraz biogospodarką. Szczególną okazją do ich zaprezentowania stwarza obchodzony w 2023 roku jubileusz 70-lecia Wydziału. Zarówno sam Kongres, jak i wydarzenia okołokonferencyjne stworzą szansę nie tylko na szeroką prezentację osiągnięć i dorobku naukowego, ale również nawiązania współpracy naukowej oraz zwiększenie rozpoznawalności naukowo-zawodowej.

Międzynarodowy Kongres „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki” odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2023 r. w formie hybrydowej.

Udział w Kongresie zarówno w formie stacjonarnej, jak i online jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

W trakcie Kongresu przewidziane są sesje posterowe. Osoby uczestniczące oraz prezentujące postery otrzymają certyfikat. Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii. Punktacja rozdziału w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z Komunikatem MEiN wynosi 20 pkt.

W celu upowszechnienia zarówno postery, jak i monografia ukażą się w wersji online.

Dziekan
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Brygida Ślaska

KOMUNIKAT NR 1  15 LUTEGO 2023
KOMUNIKAT NR 2 15 KWIETNIA 2023
REJESTRACJA do 15 KWIETNIA 2023
PRZESŁANIE POSTERÓW do 15 KWIETNIA 2023
PRZESŁANIE ROZDZIAŁÓW MONOGRAFII do 15 KWIETNIA 2023
KOMUNIKAT NR 3, SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM KONFERENCJI
30 KWIETNIA 2023
 • Wymagania dotyczące rozdziału w monografii

  Tekst rozdziału w monografii przygotowany zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (należy przesyłać do 15 KWIETNIA 2023 na adres

      Wskazówki techniczne do rozdziału w monografii

  Język rozdziału w monografii – polski lub angielski

  1. Objętość rozdziału powinna wynosić minimum 20 000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego), maksimum 22 000 znaków ze spacjami. Objętość grafiki (fotografii, wy-kresów itp.) oblicza się, przyjmując, że 3 tys. cm2 grafiki to 40 tys. znaków ze spacjami.
  2. Wszystkie zaproponowane publikacje zostaną poddane procesowi recenzji. Uzyskanie pozytywnej recenzji jest warunkiem publikacji w niniejszej monografii.
  3. Krój pisma – Times New Roman – dla całej publikacji (tekstu, tabel, wzorów, rysunków oraz wykresów). Wielkość tekstu podstawowego – 12 punktów, w tabelach i podpisach rysunków – 9 punktów. Interlinia 1,5 wiersza.
  4. Maksymalna wielkość tabel i rysunków – 12,5 × 19,5 cm.
  5. Pogrubienia – stosowane wyłącznie w tytułach i w celu ewentualnego uwypuklenia ważnych pojęć. Kursywa – nazwy łacińskie oraz wszystkie zmienne (nie tylko we wzorach i na wykresach, ale i w tekście). Prosimy nie stosować podkreśleń.
  6. Wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w Wordzie. Należy do niej dołączyć osobne oryginalne pliki rysunków i fotografii.
  7. Rysunki, schematy, wykresy powinny być opracowane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop). Proszę nie stosować na wykresach cieniowanego tła ani obramowania.
  8. Wymagana rozdzielczość fotografii – minimum 300 dpi. Konieczne jest wskazanie autora fotografii.
  9. Materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów muszą być opatrzone adnotacją o źródle (w przypadku ilustracji, w tym fotografii, potrzebna jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich).
  10. Powołania w tekście na pozycje z piśmiennictwa należy podać w nawiasach kwadratowych, w kolejności chronologicznej, umieszczając nazwisko autora i rok wydania publikacji, np. „[Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001a, 2001b, Zalewski i In. 2001]” lub „zdaniem Lewandowskiego [2001a]”.
  11. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku należy je oznaczyć literami, np. 2015a, 2015b.

  Piśmiennictwo

  Na opis bibliograficzny książki składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł, skrócona nazwa wydawnictwa (nieobowiązkowo), miejsce wydania, np.

  Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.

  Opis bibliograficzny rozdziału w książce powinien zawierać numery stron rozdziału, np.

  Bagieńska A., 2007. Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. W: K. Pieck, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarstwie, społeczeństwie, przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa, 98–115.

  Na opis bibliograficzny artykułu składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł artykułu, skrócony tytuł czasopisma wraz z numerem tomu czy zeszytu, numery stron artykułu, np.

  Chełkowski Z. (red.), 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb. 1(2), 18-19.

  W opisie publikacji elektronicznej należy podać szczegółowy adres internetowy i datę dostępu lub aktualizacji, np.

  PZW, 2015. Wylęg pstrąga potokowego. Polski Związek Wędkarski, https://www.pzw.org.pl/zakrzowek [dostęp: 4.10.2015].

  Jeżeli publikacja ma przypisany numer DOI, należy go koniecznie podawać, np.

  Bertamini M., Nedunchezian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and Young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635–644, https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9

 • Dojazd na konferencję dla przyjeżdzających na Dworzec PKP Lublin Główny

  Dojazd z Dworca Lublin Główny (Plac Dworcowy 1, 20-408 Lublin)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

   Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu korzystając z aplikacji, lub strony: https://jakdojade.pl

  Z racji na budowę Dworca Metropolitalnego w Lublinie rozmieszczenie przystanków w rejonie Dworca Kolejowego prezentuje załączona mapa sytuacyjna.

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 154: Z dworca PKP przejść pieszo około 3 min,180 m na przystanek Dworzec Gł. PKP 01 przy ul. Plac Dworcowy autobusem nr 154 (Kierunek: Węglin), wysiąść na przystanku Wiercieńskiego 01 (4 przystanek) przy ul. Głęboka. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 450 m. Autobusy jeżdżą co ok. 12 min.
  • Linia 155: Z dworca PKP przejść pieszo około 3 min,180 m na przystanek Targi Lublin 02 przy ul. Piłsudskiego autobusem nr 155 (Kierunek: Zana ZUS), wysiąść na przystanku KUL 03 (4 przystanek) przy Al. Racławickich. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 10 min, 770 m. Autobusy jeżdżą co ok. 14 min. Autobusy jeżdżą co ok. 14 min.

  Link do rozkładu jazdy lubelskiego MPK: https://www.mpk.lublin.pl/

 • Dojazd na konferencję dla przyjeżdzających na Dworzec PKS Lublin Główny

  Dojazd z Dworca Głównego PKS (Aleja Tysiąclecia 6, 20-121 Lublin)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

  Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu, korzystając z aplikacji lub strony: https://jakdojade.pl

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 31; 150: Z dworca PKP przejść pieszo około 1 min, 70 m na przystanek Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia autobusem nr 150 lub 31 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku UMCS 01 (4 przystanek). Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 490 m. Autobusy jeżdżą co ok. 13-15 min.
  • Linia 18; 57: Z dworca PKP przejść pieszo około 1 min, 70 m na przystanek Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia autobusem nr 18 (Kierunek: Sławinkowska) lub 57 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku KUL 03 (4 przystanek) przy Al. Racławickich. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 10 min, 770 m. Autobusy jeżdżą co ok. 7-10 min.

  Link do rozkładu jazdy z lubelskiego dworca PKS: http://www.lubelskiedworce.pl/

 • Dojazd na konferencję dla przylatujących na port Lotniczy Lublin

  Dojazd z Portu Lotniczego Lublin SA (ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

  PKP:

  Z Portu Lotniczego Lublin mogą Państwo dojechać na miejsce Konferencji pociągiem, przystanek kolejowy zlokalizowany jest przy terminalu lotniska

  Bilety do nabycia na https://bilety.polregio.pl/

  Plakatowy rozkład jazdy dostępny na stronie https://portalpasazera.pl/Plakaty po wpisaniu Lublin Airport w wyszukiwarkę.

  Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu, korzystając z aplikacji lub strony: https://jakdojade.pl

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 05 z przesiadką w 31; 57; 150: Z przystanku Port Lotniczy Lublin – przyloty 02 autobusem nr 05 (Kierunek: Brama Krakowska), wysiąść na przystanku Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia (21 przystanek) i przesiąść siew linię 31; 57; 150 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku UMCS 01 (4 przystanek). Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 490 m. Autobusy 05 jeżdżą co ok. 60-180 min. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 490 m. Autobusy jeżdżą co ok. 13-15 min.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników  i prelegentów Międzynarodowego Kongresu „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

II. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD;: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

III.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1) Dane osobowe uczestników stacjonarnych i zdalnych Międzynarodowego Kongresu „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”, będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z organizacją Kongresu oraz archiwizacją dokumentów wynikającą z przepisów prawa, w celu rejestracji uczestnictwa i zapewnienia obsługi administracyjnej uczestników Kongresu oraz archiwizacji dokumentów;

2) Dane osobowe prelegentów Kongresu będą przetwarzane:

 • ·na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z organizacją Kongresu oraz archiwizacją dokumentów wynikającą z przepisów prawa w celu rejestracji uczestnictwa, zapewnienia obsługi administracyjnej oraz archiwizacji dokumentów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz  głosu, w celu dokumentacji przebiegu Kongresu oraz promocji statystyki publicznej.

IV.  Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane identyfikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji.
 2. Wizerunek utrwalony na fotografiach oraz wizerunek i głos utrwalony na filmach lub nagraniach z Kongresu, dla celów dokumentowania przebiegu Kongresu, w tym wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach z Kongresu, a także innych materiałach promocyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych.
 3. W celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 i 1747).

V.  Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. cofnięcia zgody, w zakresie przetwarzania na podstawie zgody – przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

VI. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów określonych w pkt III.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w Międzynarodowym Kongresie „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”.

W zakresie przetwarzania opartego na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

VIII.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula do pobrania w formacie PDF
Zobacz