Międzynarodowy Kongres Szanse Nauk o Zwierzętach, 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie