Komitet Honorowy

Prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński
(Dziekan Wydziału w latach 1987-1990)

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Zygmunt Litwińczuk
(Dziekan Wydziału w latach 1990-1996; Rektor UP w Lublinie 2016-2020)

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
(Dziekan Wydziału w latach 1996-2002; Prorektor ds. studenckich w latach 2002-2008)

Prof. dr hab. dr h.c. Tomasz M. Gruszecki
(Dziekan Wydziału w latach 2002-2008)

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
(Dziekan Wydziału w latach 2008-2016; Prorektor ds. organizacji i rozwoju UP w Lublinie 2016-2019)

Prof. dr hab. Joanna Barłowska
(Dziekan Wydziału w latach 2016-2021)