PROGRAM KONGRESU

Środa 17.05.2023 r.

9.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 16.00 Otwarcie Kongresu oraz Sesja plenarna
11.30 – 11.55 Prof. Andrew Illius, Nick Savill PhD. – University of Edinburgh, Wielka Brytania
Quantitative epidemiology is key to managing maedi-visna
12.00 – 12.25 Hossam Eldin Rushdi Ahmed Ali Osman, Associate Professor of Agriculture – Cairo University, Egipt
Impact of climate change on livestock production.
12.30 – 12.55 Prof. Małgorzata Szumacher – Uniwersytet Przyrodczniczy w Poznaniu 
What if animal farming were not so bad for the environment?
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 13.55 D.Sc. Dmytro Yanovych The State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products & Feed Additives – National Reference Laboratory Veterinary Drug Residues Lviv, Ukraina
Implementation of new regulations on the registration of feed additives in Ukraine
14.00 – 14.25 Cholewińska Paulina PhD. Wojnarowski Konrad – Ludwig-Maximilians-University of Munich, Niemcy
One health concept in animal science
14.30 – 14.55 Michał Milerski PhD – Institute of Animal Breeding in Prague, Republika Czeska
Wspólne wędrowanie (Idemy z łowcami z historią i kopcami)
15.00 – 15.25 Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zwierzęta między kulturą a naturą – horyzonty i pogranicza nauk o zwierzętach
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa 
16.00 – 18.00 Sesja posterowa
– sesje tematyczne
– sesja „Młodych Naukowców”
19.00 Uroczyste podsumowanie pierwszego dnia konferencji naukowej, z podsumowaniem naukowym sesji posterowych

Czwartek 18.05.2023 r.

10.00 – 13.00 Uroczyste obchody 70-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie połączone z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesorowi dr. hab. Markowi Świtońskiemu
15.00 Piknik naukowy w Dworku Ziemiańskim na Felinie

Piątek 19.05.2023

8.15 – 17.00 Wyjazdy studyjne