Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Dziekan – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – Prodziekan

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – Prodziekan

Prof. dr hab. Mariusz Florek

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni

Dr hab. Mirosław Karpiński, profesor uczelni

Dr hab. Monika Budzyńska

Dr hab. Monika Greguła-Kania

Dr hab. Anna Wolanciuk

Dr inż. Maciej Bąkowski

Dr inż. Przemysław Jankowski

Dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska

Dr Iwona Sembratowicz

Dr Angelika Tkaczyk-Wlizło

Dr inż. Paweł Żółkiewski

Mgr inż. Julia Fabjanowska

Mgr inż. Katarzyna Karpińska 

Mgr Krzysztof Kowal

Mgr inż. Martyna Mierzicka

Mgr inż. Izabela Rodzyń

Mgr Klaudia Sysiak

Inż. Małgorzata Pinkos