Szanse nauk o zwierzętach

pod redakcją Brygidy Ślaskiej, Andrzeja Junkuszewa,
Bożeny Kiczorowskiej
Lublin 2023, ss. 153

ISBN 978-83-7259-415-0
ISBN 978-83-7259-416-7 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.9

Szanse nauk o zwierzętach

Materiały Konferencyjne
Międzynarodowego Kongresu
„Szanse Nauk o Zwierzętach
70 Lat Wydziału Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki”

Lublin 2023, ss. 80

ISBN 978-83-7259-395-5 on-line
https://doi.org/10.24326/mksnz.2023.1

Materiały konferencyjne Międzynarodowego Kongresu Szanse Nauk o Zwierzętach

70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin 2023, ss. 155

ISBN 978-83-7259-388-7
ISBN 978-83-7259-389-4 on-line

PDF

CC BY-SA