Patronat:

Patronat medialny:

Zadanie “Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach – 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”  jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Całkowita wartość zadania wynosi 328 660 zł w tym wartość dofinansowania MEiN 295 660 zł.