Formy wsparcia

Specjalista ds. dostępności
Mgr inż. Monika Kniaziuk – Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnościami
Kontakt: Agro II, pok. 112
ul. Akademicka 15, 20-950, Lublin
tel. (81) 445 61 08
e-mail:

Ukończyłam dwa kierunki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Na pierwszy rzut oka mogłoby to wydawać się niemożliwe do osiągnięcia przez osobę z niepełnosprawnością ruchową, choćby z uwagi na fakt, iż kierunki te mają sporo zajęć praktycznych czy terenowych, a mimo to dzięki wsparciu uczelni oraz własnej determinacji udawało mi się ukończyć studia.

Moja rada: przełamujcie swoje wewnętrzne bariery i wierzcie w swoje możliwości. Pamiętajcie: niepełnosprawność nie musi ograniczać zdobycia wymarzonego wykształcenia.

Moim zadaniem jest między innym monitorowanie wachlarza potrzeb, oraz występujących barier architektonicznych czy społecznych, niwelowanie wszelkich utrudnień w zdobywaniu wiedzy, z jakimi przychodzi się mierzyć osobom niepełnosprawnościami funkcjonującymi  wśród społeczności akademickiej.

Formy wsparcia i informacje, jakie studenci mogą u mnie uzyskać:

 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów czy potrzeb  osób z niepełnosprawnościami;
 • pomoc w sprawach związanych z przyznaniem stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wypełnianie wniosków o udzielenie wsparcia w procesie kształcenia.
 • udzielanie informacji aplikującym na studia  o udogodnieniach, jakie uczelnia ma w swojej ofercie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami i pomocy w procesie rekrutacji;

Studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami mają prawo skorzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie mogą wykonać samodzielnie.

Asystent:
 • Towarzyszy w drodze na zajęcia,
 • Pomaga w notowaniu na zajęcia,
 • Pomaga przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
 • Pomaga w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
 • Pomaga w wykonywaniu innych, indywidualnych zadań
Jak skorzystać z pomocy asystenta?

W celu skorzystania z pomocy asystenta należy złożyć wypełniony wniosek w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami (Collegium Agronomicum) – Agro II ul. Akademicka 15, pok. 210 20-950, Lublin.

Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami prowadzi wypożyczalnię sprzętu technicznego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Sprzęt wypożyczony zostaje na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni zostały określone w regulaminie.

System korzystania z wypożyczalni:

W celu wypożyczenia sprzętu w dniu składania formularza student lub doktorant zobowiązany jest do okazania do wglądu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wypełnionych formularzy.

Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oferuje lektoraty z języków obcych prowadzone w grupach o różnym zaawansowaniu oraz indywidualny tok nauczania.

 • Angielski
 • Rosyjski
 • Niemiecki

Zapisy:

Informację na temat terminów spotkań organizacyjnych dotyczących lektoratów językowych na bieżąco zostaną podane w aktualnościach na stronie internetowej uczelni. W celu uczestnictwa w lektoracie z języka obcego student lub doktorant z niepełnosprawnościami ma obowiązek dostarczyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełniony formularz.

Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami wraz Centrum Kultury Fizycznej i Sportu organizuje zajęcia sportowe poprawiające kondycję i aktywność studentów niepełnosprawnych. W ramach indywidualnych zajęć sportowych studenci mogą uzyskać zaliczenie z zajęć z wychowania fizycznego.

Jak otrzymać karnet na zajęcia?

 • złóż wypełniony i podpisany wniosek
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – do wglądu
 • zgłosić się do biura stanowiska ds. osób niepełnosprawnych i odbierz karnet 🙂

Plan zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2022/2023

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami systematycznie organizuje szkolenia dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz naukowej i administracyjnej kadry akademickiej, które pomagają rozwijać potencjał i zwiększać świadomość społeczną. Informację o terminach i tematyce szkoleń umieszczane są na stronie internetowej uczelni, można je również uzyskać w biurze.

Studenci kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia oraz Animaloterapia UP Lublin wraz z pracownikami Zakładu Animaloterapii i Psychologii Zwierząt serdecznie zapraszają na zajęcia z udziałem zwierząt do „Strefy Animaloterapii” mieszczącej się na terenie GD Felin – ul. Doświadczalna 50.

troje studentów stoi na trawiastej ziemi razem z dwoma krowami

Podczas zajęć można zdobyć wiedzę na temat codziennej opieki oraz zachowania zwierząt takich jak: konie, krowy, owce, kozy, psy a nawet kawie domowe. Zajęcia opierają się na bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem, po uprzednim zapoznaniu się z zasadami przebywania wśród zwierząt, ze specyfiką gatunku oraz bliższym poznaniu naszych czworonożnych podopiecznych – ich ulubionych czynności i przysmaków, codziennych zwyczajów, tego co sprawia im radość i tego czego nie lubią.

Zajęcia odbywają się w otoczeniu pięknego, starego sadu, z dala od gwaru miasta. Zapraszamy wszystkich chętnych do przebywania ze zwierzętami i przyrodą, a w szczególności osoby, których celem jest rozwój w sferze fizycznej, poznawczej, czy emocjonalno- społecznej. Zapraszamy osoby, które chciałyby odpocząć emocjonalnie, korzystając z terapeutycznego kontaktu z przyrodą i zwierzętami.

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez zespół specjalistów z zakresu zoopsychologii, pedagogiki specjalnej i leczniczej, terapeutów zajęciowych oraz studentów, odbywają się w formie cyklu spotkań i mają wymiar edukacyjno- terapeutyczny.

studentki siedzą na podłodze, na kolanach trzymają i głaskają kawie domowe

 • Wniosek o przyznanie wsparcia dla osoby z niepełnosprawnościami

 • Zarządzenie nr 37 JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 lipca 2019 roku dot. funkcjonowania jednostki