Pracownicy:

Mgr Natalia Banaszek
Pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami

Kontakt:
mgr Iwona Joć
Budynek Rektoratu
ul. Akademicka 13, pok. 266
tel. (81) 445 69 99
e-mail:

Mgr inż. Monika Kniaziuk
Specjalista ds. dostępności

Kontakt:
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 112
20-950, Lublin
tel. (81) 445 61 08
e-mail: monika.kniaziuk@up.lublin.pl

Mgr Kinga Cyrankiewicz
e-mail:

Mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 210
20-950, Lublin
tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221
e-mail: – nieobecność długoterminowa

Mgr Natalia Banaszek
Psycholog 

Kontakt:
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 210
20-950, Lublin
tel. (81) 445 65 40, kom. 728 882 054
e-mail: