Pracownicy:

Mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda
Pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami

Kontakt:
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 210
20-950, Lublin
tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221
e-mail:

Mgr inż. Monika Kniaziuk
Specjalista ds. dostępności

Kontakt:
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 112
20-950, Lublin
tel. (81) 445 61 08
e-mail: monika.kniaziuk@up.lublin.pl

Mgr Monika Stelmasiak 
Psycholog 

Kontakt:
Agro II
ul. Akademicka 15, pok. 210
20-950, Lublin
tel. (81) 445 65 40, kom. 728 882 054
e-mail: