Bibliografia Publikacji Pracowników UP

Bibliografia Publikacji Pracowników UP – baza jest dokumentacją działalności piśmienniczej pracowników uczelni oraz autorów afiliujących. Zawiera informacje o piśmiennictwie od 1995 roku.
Z dniem 13.09.2017 roku została udostępniona nowa wersja oprogramowania Bibliografia Publikacji Pracowników. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne publikacji autorstwa pracowników naukowych (w tym także emerytowanych), doktorantów i studentów UP w Lublinie.

 

Bibliografia Publikacji Pracowników UP

 • Uzupełnianie bazy

  Uchwałą nr 3/2013-2014 z dnia 11 października 2013 r. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zobowiązał pracowników do przesyłania do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej informacji o najnowszych publikacjach ich autorstwa lub współautorstwa niezwłocznie po ukazaniu się publikacji.

  Zgłoszenia prac można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty uczelnianej lub elektronicznej.


  Zarządzenie nr 80 /2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składania oświadczeń uprawniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020 wprowadza następujące zasady rejestrowania prac w bazie:

  1)Warunkiem zarejestrowania nowej publikacji dla autora wskazującego:
  a)  jedną dyscyplinę jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 1) jednorazowo na cały rok objęty ewaluacją;
  b) dwie dyscypliny naukowe jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 3) dla każdej ze zgłoszonych prac.
  2) Do bazy nie będą wprowadzane publikacje bez pełnych danych bibliograficznych (in-press, early-view, itp.).

  Oświadczenia wymagane są tylko dla osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji, pozostałe prace wprowadzane będą do Bibliografii Publikacji na podstawie zgłoszenia na dotychczasowych zasadach.           

  Treść zarządzenia  – Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019

   (Zał. 1)

   (Zał. 2 )

   (Zał. 3)

  W celu uzupełnienia dorobku prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za właściwy wydział lub koordynator oddziału:

  Oddział Informacji Naukowej,

  tel. 81 45 62 27 e-mail: 

  Koordynator: mgr Anna Starek:

  Wydział Agrobioinżynierii:

  mgr Anna Starek:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

  dr Małgorzata Gorczyńska:

  Wydział Biologii Środowiskowej:

  mgr Justyna Wojdyła: 

  Wydział Inżynierii Produkcji:

  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

  mgr inż. Anna Gawryluk: 

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

  mgr Katarzyna Brzezińska:

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

  mgr Justyna Wojdyła: 

 • Zgłaszanie uwag lub błędów

  W przypadku stwierdzenia przez Państwa nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ich pracownikom Oddziału Informacji Naukowej.
  Uwagi, braki lub błędy prosimy wyjaśniać z bibliotekarzami zajmującymi się bibliografią pracowników z poszczególnych wydziałów lub z koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej:   
   Wydział Agrobioinżynierii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Biologii Środowiskowej:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
  dr Małgorzata Gorczyńska:

  Wydział Inżynierii Produkcji:
  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
  mgr inż. Anna Gawryluk:

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
  mgr Katarzyna Brzezinska:

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Koordynator: mgr Anna Starek:
  Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27,

 • Raporty w bazie

  Baza umożliwia tworzenie przez użytkownika raportu prac z podziałem na typy publikacji wraz z punktacją.

  INSTRUKCJA

  Dodatkowo pracownicy Oddziału Informacji Naukowej mają możliwość tworzenia raportów obejmujących poszczególne wydziały lub jednostki zawierających liczbę i typy prac, sumaryczny Impact Factor oraz punkty.

  W sprawie zbiorczych raportów prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliografię wydziału oraz koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej.

  Wydział Agrobioinżynierii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
  dr Małgorzata Gorczyńska:

  Wydział Biologii Środowiskowej:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Wydział Inżynierii Produkcji:
  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
  mgr inż. Anna Gawryluk:

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
  mgr Katarzyna Brzezinska: 

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Koordynator: mgr Anna Starek:
  Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27,

 • Patenty

  Informujemy, że rejestrowaniem informacji o PATENTACH zajmuje się Centrum Transferu Technologii. Ich aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni: