Naukowiec w sieci

Obowiązek umieszczania publikacji w systemie ORCID

Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie obowiązku aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Publikacje można dodawać bezpośrednio w profilu ORCID albo przesyłać je z Profilu Autora w PBN do bazy ORCID.

Więcej informacji w załączniku:

Szkolenie ORCID  szkolenie_orcid-4szkolenie_orcid-4

Dodawanie publikacji w profilu ORCID (prezentacja video)   lub  

ORCID ID

Numer ORCID to ciąg szesnastu cyfr służących do identyfikacji autora. Pozwala na jednoznaczne określenie osoby autora w sytuacji kiedy imię i nazwisko nie są wystarczające, np. w przypadku zbieżnosci imion i nazwisk, zmiany czy podwójnego nazwiska.
Do dyspozycji autora oddany jest profil o kontrolowanej widoczności, który gromadzi informacje o opublikowanych pracach, wykształceniu i zatrudnieniu czy dokonaniach naukowych.

Dodatkowo wzrasta liczba wydawców i tytułów czasopism, które wymagają od autorów posiadania tego identyfikatora, znajduje on też zastosowanie we wnioskach grantowych oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Rejestracja jest darmowa. Wymagane pola oznaczone są * i obejmują: imię nazwisko oraz adres mailowy.

INSTRUKCJE:

1. jak założyć konto na platformie ORCID

2. jak połączyć profil ORCID z publikacjami z bazy Scopus

3. jak połączyć profil ORCID z profilem Publons

4. jak scalić duplikaty publikacji na platformie ORCID

5. jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika Polskiej Bibliografii Naukowej

Zgodnie z  Zarządzeniem  nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 07 lutego 2020r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych; nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, którzy w latach 2017-2019 byli zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych; osoby prowadzące działalność naukową, a także osoby ubiegające się o stopień doktora w ramach studiów III stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do utworzenia i powiązania kont PBN, ORCID I POL-on
do 15 marca 2020r.

Osoby nowo zatrudnione w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia.
Uczestnicy Szkoły Doktorskiej w terminie 14 od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

[PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA]

Profil Autora PBN

Uprzejmie informujemy, że MNiSW na stronach Konstytucji dla Nauki przypomina o obowiązku posiadania numeru ORCID i umieszczenia na profilu ORCID publikacji dla osób których osiągnięcia będą wykazywane na potrzeby ewaluacji. Obowiązek ten wynika z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

„Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji , jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.”
 Zgodnie z  przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Więcej informacji dotyczących profilu autora oraz umieszczania publikacji na koncie ORCID znajdą Państwo na stronach pomocy PBN pod linkiem: „PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora”.

 

Narzędzia do gromadzenia literatury tzw. menedżery bibliografii są narzędziami pomagającymi zarządzać danymi o wykorzystanych materiałach naukowych. Są one pomocne w trakcie gromadzenia materiałów oraz przygotowywania prac dyplomowych i publikacji naukowych. Ponadto pozwalają na generowanie opisów bibliograficznych według wybranego standardu, wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej.
Programy te umożliwiają automatyczne przenoszenie opisów publikacji poprzez ich bezpośredni import z przeglądanych baz danych oraz stron internetowych, tworzenie własnych baz bibliograficznych i zarządzanie nimi, automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej, eksport opisów w różnych stylach cytowań w zależności od wymogów wydawnictwa
 

Polecane programy do zarządzania bibliografią:
•    Mendeley – darmowy (dodatkowe opcje dostępne na licencji zamkniętej)
•    EndNote – darmowy dla pracowników i studentów UP  – na platformie Web of Science
•    Zotero – bezpłatny dodatek do Firefoxa
•    RefWorks
•    Papers
•    Citavi
 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poleca szczególnie program Citavi, do którego pełnej wersji mamy obecnie roczny dostęp testowy.

Rejestracja na stronie wydawcy będzie możliwa poprzez adres uczelniany (imię.) lub dla osób nieposiadających takiego adresu poprzez hasła udostępniane przez naszą bibliotekę. Program jest dedykowany zarówno pracownikom naukowym jak i studentom. Osoby, które zarejestrują się na stronie wydawcy będą mogły korzystać bezpłatnie do 28.05.2019 roku z pełnej wersji tego narzędzia.
 

Citavi jest programem stanowiącym idealne rozwiązanie dla osób szukających narzędzia do gromadzenia i porządkowania wiedzy oraz do pomocy przy pisaniu wszelkich prac dyplomowych, artykułów naukowych oraz innych publikacji. Program ten umożliwia dostęp do ogromnej bazy danych  i katalogów bibliotecznych, posiada dostęp do wielu stylów cytowań, umożliwia export danych do innych ważnych programów zarządzania literaturą (takich jak EndNote, Zotero, Mendeley). Ponad to program ten pozwala na optymalizację tekstu przy redagowaniu prac do polskich czasopism, pobiera pełne teksty artykułów, umożliwia przeglądanie plików pdf, stron internetowych, dokumentów, pozwala na tworzenie struktury artykułu lub innego dowolnego dokumentu. Wtyczka Picker pozwala na dodawanie stron internetowych i plików PDF do swoich prac.
Program obejmuje trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i terminarz zadań. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i pozwala na wygodne posługiwanie się programem.
 

Wersja udostępniona przez wydawcę jest najnowszą wersją programu – Citavi 6 oferującą wiele nowych funkcjonalności niedostępnych w poprzednich wersjach.

W celu skorzystania z programu należy:
– zarejestrować się na stronie wydawcy,

REJESTRACJA
– kliknąć w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji,
– zalogować się do Citavi,
– zainstalować aplikacje Citavi,
– wprowadzić swoje dane do logowania
 

WPROWADZENIE
PODRĘCZNIK

FILMY INSTRUKTAŻOWE

NEWSLETTER STARTOWY

TUTORIAL w JĘZYKU POLSKIM