Studia doktoranckie

Aktualności

13.07.2022

Konkurs “Visiting Professors in Lublin”

Zobacz więcej
07.07.2022

Nabór wniosków o stypendia wyszehradzko-tajwańskie!

Zobacz więcej
21.06.2022

Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Zobacz więcej
13.06.2022

Stacjonarne spotkanie władz uczelni z pracownikami oraz doktorantami spełniającymi kryteria Młodego Naukowca

Zobacz więcej
08.06.2022

Znasz się na danych, AI albo machine learning? Zgłoś się do projektu i zacznij działać z biznesem

Zobacz więcej
31.05.2022

Spotkanie Rady Konsultacyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zobacz więcej
30.05.2022

Mgr inż. Kostiantyn Vasiukov włączony do grona członków Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation

Zobacz więcej
27.05.2022

Zaproszenie na seminarium "Changing Nature of Work and Social Policy”

Zobacz więcej
27.05.2022

Konkurs na ECO MURAL - „Świat oczami młodych”.

Zobacz więcej
26.05.2022

Warsztaty naukowe pt. ”Różnorodność biologiczna lasów. Śródleśne torfowiska jako siedliska rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych”

Zobacz więcej
IV ROK WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Zobacz
IV ROK WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI, WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Zobacz
IV ROK WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI i NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Zobacz
Rachunek do umowy zlecenie
Zobacz
Sprawozdanie do umowy zlecenie - NOWY DRUK
Zobacz
Rachunek do umowy o dzieło
Zobacz
Protokół do umowy o dzieło
Zobacz
Wzór opisu modułu kształcenia
Zobacz
Wzór opisu skróconego modułu kształcenia
Zobacz
Polecenie wyjazdu
Zobacz
Ślubowanie doktoranta
Zobacz

AKTY PRAWNE – WŁADZE UCZELNI

Regulaminy studiów
Zobacz
Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego programu kształcenia
Zobacz
Efekty kształcenia na studiach doktoranckich
Zobacz
Program kształcenia na studiach doktoranckich
Zobacz
Regulamin Samorządu doktorantów
Zobacz

AKTY PRAWNE – WŁADZE NADRZĘDNE

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktorankich
Zobacz
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Zobacz
Samorząd doktorantów Uniwersytetu Przyodniczego w Lublinie
Zobacz
Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich
Zobacz