Informujemy, że w dniu 31 października br. mija termin składania wniosków w tegorocznej edycji „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” określonego Uchwałą nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2019 r., poz. 5224).

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023, zgodnie ze wzorem określonym zarządzeniem nr 124/09/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2022r., będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 31 października br., w godzinach od 7:30 do 15:30.

Powyższa uchwała wraz z innymi dokumentami dot. Programu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/ w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów.

Dokumenty dotyczące programu
Zobacz