Konkurs “Visiting Professors in Lublin”

Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do udziału w 2. edycji programu Miasta Lublin pt. Visiting Professors in Lublin.

 

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do organizacji wizyty uznanego i wybitnego naukowca lub przedstawiciela biznesu, którego obecność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych, oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

 

Wsparcie finansowe Urzędu Miasta do organizacji wizyty może wynosić od 5 do 20 tys. zł brutto, przy czym wymagany jest również wkład własny Uczelni (jego minimalna wysokość nie jest jednak określona).

 

Nabór wniosków (na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r.) rozpocznie się 1 października i potrwa do 31 października 2022 roku.

 

Ze względu na to, że w danej edycji konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie pięć wniosków, o zgłoszeniu danej aplikacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zadecyduje kolejność zgłoszeń (termin złożenia kompletnego wniosku, bez błędów formalnych, do Biura Projektów Międzynarodowych na adres: ).

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu/visiting-professors/.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().