Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Ekostudent ‘22” – nowe forum wymiany wiedzy na temat wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z ochroną środowiska oraz ˜projektów wdrożeniowych prowadzonych przez studentów i doktorantów w obszarze ekologii.

Do 6 listopada 2022 roku, do godziny 23.59, zgłoś tytuł swojego referatu wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 1000 słów. Zakwalifikowanie się do czynnego udziału w wydarzeniu będzie uwarunkowane koniecznością uzyskania pozytywnej recenzji komitetu naukowego konferencji.

Autorzy najlepszych referatów zostaną nagrodzeni. Pula nagród to 8000 tysięcy złotych.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2022 roku w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zostanie podzielona na sekcje zgodnie z klasyfikacją dziedziny nauki i sztuki, co ułatwi prezentowanie problemów ochrony środowiska z wielu punktów widzenia. Wybrane referaty trafią do oficjalnej publikacji pokonferencyjnej i będą dostępne w zasobach cyfrowych Biblioteki Narodowej oraz szeroko dystrybuowana w środowisku akademickim.

Na miesiąc przed konferencją (od 18 października) na stronie ekokampus.fjk.org.pl zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy. Już dziś warto kliknąć „Weź udział” na wydarzeniu na Facebooku, aby być na bieżąco z informacjami o konferencji.