Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada rozpoczynający się 1 grudnia nabór w konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w prowadzonej przez siebie działalności naukowej.

Młody naukowiec to doktorant bądź nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora lub posiadający stopień doktora nie dłużej niż 7 lat.

Stypendium może być przyznane na okres maksymalny 3 lat, w wysokości nieprzekraczającej 5 390,00 zł miesięcznie.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej MEiN.

Wnioski można składać za pośrednictwem Działu Nauki do dnia 21.12.2022 r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk
e-mail:
tel. 81 445 65 89