Nabór wniosków do Programu BioLAB 2023-24

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, na kierunkach z dziedziny nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.

 

Program BioLAB umożliwia odbycie 11 lub 12-miesięcznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

 

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

 

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
 • Pełne ubezpieczenie medyczne
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
 • Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą

 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
 • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.).
 • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2023) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.