Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Projekty badawcze

„Szczęśliwy kurczak premium w ziołowym standardzie”
Zobacz
Opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnych preparatów dla drobiu
Zobacz
Dobowa aktywność komponentów autonomicznego układu nerwowego koni
Zobacz
Zastosowanie analizy stripingowej do oznaczania amin biogennych
Zobacz
Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny,argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych
Zobacz
Wyjaśnienie fenomenu naddominowania behawioralnego rodzin pszczelich utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów, o standardowym i o małym rozmiarze komórek
Zobacz
Polimorfizm genów kodujących wybrane białka części białkowej jaja kurzego a ich właściwości alergizujące i przeciwbakteryjne
Zobacz
Utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Współczesny koń w kształtowaniu środowiska miejskiego”
Zobacz
Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca – Piotr Domaradzki
Zobacz
Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych
Zobacz
Ocena zanieczyszczenia wody studziennej na terenie cmentarzy Lubelszczyzny
Zobacz
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z ferm bydła mlecznego
Zobacz
Pokazowe mini gospodarstwo ekologiczne jako wzorzec wartości zdrowego życia dla dzieci i młodzieży szkolnej
Zobacz
Łagodzenie niekorzystnych efektów związanych ze spożywaniem diety wysokotłuszczowej poprzez zmianę sposobu żywienia i/lub suplementację różnymi formami chromu
Zobacz
Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków
Zobacz
Spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT)
Zobacz
Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Lublina
Zobacz
Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmowego?
Zobacz
Zmiany w mitochondrialnym DNA w nowotworach złośliwych śledziony u psów – ocena ich roli i wartości diagnostycznej
Zobacz