Podpisanie porozumienia o współpracy z Atatürk University

27 maja 2024 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a tureckim Atatürk University w Erzurum. Porozumienie zainicjowane zostało przez prof. dr hab. Edmunda Lorencowicza, Kierownika Zakładu Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych.

podpisanie porozumieniaUmowę podpisali z ramienia UP w Lublinie Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz prof. dr Ömer Çomakli – Rektor Atatürk University. Dotyczy ona zarówno współpracy naukowej, jak i dydaktycznej obu uczelni. Przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, pisanie wspólnych publikacji oraz organizację konferencji naukowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą Atatürk University – prof. dr Taşkın Öztaş oraz Pınar Uçak. Natomiast z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w spotkaniu wzięły udział Anna Tuszewska z Biura Mobilności Akademickiej oraz Marlena Wosiak z Biura Projektów Międzynarodowych.  

uczestnicy podpisania porozumienia o współpracyrektorzy podczas podpisania porozumieniaAtatürk University to jeden z najstarszych uniwersytetów w Turcji, założony w 1957 r., kształcący ok. 70000 studentów w ponad 700 obszarach tematycznych. Uniwersytet umożliwia studiowanie na 23 Wydziałach. Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni liczy niemal 3000 pracowników dydaktycznych, którzy mogą realizować swoje badania w 44 ośrodkach naukowych.

Biuro Projektów Międzynarodowych
Zdjęcia: mgr Damian Bartnik / DRiP
English translation
Zobacz