Sukces UP w Lublinie podczas XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2024 w Katowicach

W dniach 21-23 maja 2024 r. odbyły się w Katowicach XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg 2024. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali: dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni, prof. dr hab. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, dr Ewelina Pyzik z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków oraz Dominika Wiślińska z Centrum Transferu Technologii.

W Targach wzięło udział blisko 100 wystawców reprezentujących naukę i biznes. Podczas wydarzenia można było poznać innowacje z różnych regionów świata w tym z: Europy (Czechy, Polska, Rumunia, Ukraina), Afryki (Tunezja), Azji (Indonezja, Korea, Malezja, Tajlandia, Tajwan, Wietnam) czy Bliskiego Wschodu (Iran, Irak).


W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywały się również wydarzenia towarzyszące: konferencje, panele dyskusyjne i warsztaty. Ważnym miejscem była strefa B2B, gdzie podczas “International Matchmaking Events” delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miała okazję wymienić się dobrymi praktykami z reprezentantami innych instytucji. Możliwość osobistych rozmów odkryła potencjał do zacieśnienia współpracy na gruncie wspólnych patentów międzynarodowych.

W czasie trwania Targów odbywał się również Konkurs INTARG 2024, do którego zostały zgłoszone dwa wynalazki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1. „Sposób otrzymywania kompozycji do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła oraz kompozycja do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła”, którego autorami są: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel; dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni; dr hab. Marta Dec prof. uczelni;  dr hab. Andrzej Puchalski prof. uczelni; dr Anna Nowaczek, dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni; dr Ewelina Pyzik, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni; Sebastian Balant, dzięki współpracy pracowników z Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

2. „Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin”, którego autorami są: prof. dr hab. Sławomir Kocira; dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni; dr hab. Milan Koszel prof. uczelni; dr Artur Przywara z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Wydział Inżynierii Produkcji.

Głównymi kryteriami oceny rozwiązań w konkursie były: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt,  porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwość wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.

Międzynarodowe Jury konkursu Intarg 2024 (w skład, którego wchodzili przedstawiciele krajów: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Francja, Iran, Jemen, Maroko, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Tajlandia, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam) przyznało wynalazkom prestiżowe nagrody.

„Sposób otrzymywania kompozycji do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła oraz kompozycja do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła” uzyskał nagrodę Diamond Award z Certyfikatem za innowacyjny wynalazek w Konkursie INTARG 2024, a także Gold Medal wraz z Certyfikatem w Konkursie INTARG 2024.

„Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin” otrzymał Silver Medal wraz z Certyfikatem za innowacyjny wynalazek w Konkursie INTARG 2024.

Udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji został zaplanowany i zrealizowany dzięki Centrum Transferu Technologii. Więcej informacji o działalności jednostki na stronie Centrum Transferu Technologii

Informacje o Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji na stronie INTARG

Galeria
Zobacz