Patronaty honorowe w 2023 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Patronat Honorowy Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego “Nauka Praktyce”, organizowanej w dniu 19 stycznia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Projektu Dni Kariery ® Wiosna 2023 r., organizowanego w dniu 16 marca 2023 r.

Patronat Naukowy Targów LUBDOM oraz Lubelskiego Kongres Naukowego Designu i Architektury, organizowanych w dniach 25-26 marca 2023 r. w Lublinie. 

Uczestnictwo w Komitecie Naukowym XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 23-26 marca 2023 r. 

Patronat Honorowy Międzyuczelnianego Konkursu na prezentacje multimedialną, związaną ze studiowaną dziedziną dla studentów uczelni lubelskich. 

Patronat Honorowy Dnia Promocji Wiedzy Żywieniowej na UP w Lublinie “DIETETYKA DLA WSZYSTKICH, organizowany w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy 2nd PhD Student’s Conference at the University in Lublin, Poland: “Environment-Plant-Animal-Product”, organizowaną w dniach 19-20 kwietnia 2023 r., w formie hybrydowej.

Patronat Honorowy IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem “Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, w dniu 20 kwietnia 2023 r. 

Patronat Honorowy organizacji uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lublinie.

Patronat Honorowy ekspozycji drobiarskiej, organizowanej podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w dniach 12-14 maja 2023 r.

Patronat Honorowy Międzynarodowego Kongresu Szanse nauk o zwierzętach -70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”, organizowanego w dniach 17-19 maja 2023 r.

Patronat Honorowy III Konferencji Naukowo-Technicznej “Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”, organizowaną w dniach 17-19 maja 2023 r. w Rytrze.

Patronat Honorowy uroczystości jubileuszowych 70-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, organizowanych w dniu 20 maja 2023 r. 

Patronat Honorowy I Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego, połączonej z Jubileuszem 20-lecia Hodowli Bydła Białogrzbietego, I Regionalną Wystawą Bydła Mlecznego i I Regionalną Wystawą Rodzimych Ras Koni, organizowanych w ramach Zielonego Agro Show & Animal Show w dniach 20-21 maja 2023 r.

Patronat Honorowy Lubelskich Dni Integracji w dniu 24 maja 2023 r. Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni, ma na celu zwiększenie świadomości o niepełnosprawności i integrację środowisk akademickich.

Patronat Honorowy VI Konferencji Naukowo-Technicznej “Kierunki rozwoju i innowacje w geodezji i kartografii”, współorganizowaną z Katedrą Geodezji i Geomatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniach 24-26 maja 2023 r. w Rudzie Różaneckiej. 

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej “Funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich i towarzyszących w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i prawnych”, organizowanej w dniach 25-26 maja 2023 r. w Kazimierzu Dolnym.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej “Studeo, Studere – uczę się: Rośliny i ….. my”, organizowaną w dniu 30 maja 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej “Była siarka i co dalej?” – V Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne, organizowaną w dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Tarnobrzegu.

Patronat Honorowy Świętokrzyskiego Święta Pszczoły w Bałtowie, organizowanego w dniach 18-20 sierpnia 2023 r.

Patronat Honorowy II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych pt. “Człowiek w środowisku”  pod hasłem “Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”, organizowanego w roku szkolnym 2023/2024, w województwie lubelskim.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej pn. “Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku”, organizowanej w dniu 7 września 2023 r.

Patronat Honorowy III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: “Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, organizowanej w dniach 11-14 września 2023 r. w Ciechanowcu. 

Patronat Honorowy V edycji Akademii Mentora Lubelskiego Klubu Biznesu, organizowanej w dniu 18 września 2023 r. 

Komitet Honorowy XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2023 r.

Patronat Honorowy XLIX Konferencji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, połączonej z Międzynarodową Konferencją Naukową “Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”, organizowaną w dniach 25-27 września 2023 r.

Patronat Honorowy 14. edycji zawodów “Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”, organizowanych w dniach 25-29 września 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji “Bioróżnorodność w rolnictwie”/”Biodiversity in Agriculture”, organizowanej w dniach 12-13 października 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego “Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka”, organizowanej w dniach 16-18 października 2023 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy Zawodów Obedience, organizowanych  w dniu 21 października 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy nad konferencją “LubTech Smart Food 2023”, organizowaną 15 listopada 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy wydarzenia Power Planet, organizowanego w dniu 21 listopada 2023 r. w Lublinie

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej “Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” oraz obchodów Jubileuszu 30-lecia działalności Lubelskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowanych 24 listopada 2023 r.

Patronat Honorowy Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu, organizowane 1 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Patronat Honorowy Szkolnego Festiwalu Explory, organizowanego dnia 12 grudnia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej “Warunki funkcjonowania gospodarstw indywidualnych i grup producentów na trudnym rynku owoców”, organizowanej 14 grudnia 2023 r. w Lublinie. 

Udział w Honorowym Komitecie Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2023  – akcja trwa od 25 listopada do 23 grudnia.