Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Patronat Honorowy Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego „Nauka Praktyce”, organizowanej w dniu 19 stycznia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Projektu Dni Kariery ® Wiosna 2023 r., organizowanego w dniu 16 marca 2023 r.

Patronat Naukowy Targów LUBDOM oraz Lubelskiego Kongres Naukowego Designu i Architektury, organizowanych w dniach 25-26 marca 2023 r. w Lublinie. 

Uczestnictwo w Komitecie Naukowym XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 23-26 marca 2023 r. 

Patronat Honorowy IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, w dniu 20 kwietnia 2023 r. 

Patronat Honorowy organizacji uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lublinie.

Patronat Honorowy III Konferencji Naukowo-Technicznej „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”, organizowaną w dniach 17-19 maja 2023 r. w Rytrze.

Patronat Honorowy uroczystości jubileuszowych 70-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, organizowanych w dniu 20 maja 2023 r. 

Komitet Honorowy XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2023 r.