Patronaty honorowe w 2023 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Patronat Honorowy Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego „Nauka Praktyce”, organizowanej w dniu 19 stycznia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Projektu Dni Kariery ® Wiosna 2023 r., organizowanego w dniu 16 marca 2023 r.

Patronat Naukowy Targów LUBDOM oraz Lubelskiego Kongres Naukowego Designu i Architektury, organizowanych w dniach 25-26 marca 2023 r. w Lublinie. 

Uczestnictwo w Komitecie Naukowym XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 23-26 marca 2023 r. 

Patronat Honorowy Międzyuczelnianego Konkursu na prezentacje multimedialną, związaną ze studiowaną dziedziną dla studentów uczelni lubelskich. 

Patronat Honorowy Dnia Promocji Wiedzy Żywieniowej na UP w Lublinie „DIETETYKA DLA WSZYSTKICH, organizowany w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy 2nd PhD Student’s Conference at the University in Lublin, Poland: „Environment-Plant-Animal-Product”, organizowaną w dniach 19-20 kwietnia 2023 r., w formie hybrydowej.

Patronat Honorowy IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, w dniu 20 kwietnia 2023 r. 

Patronat Honorowy organizacji uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lublinie.

Patronat Honorowy ekspozycji drobiarskiej, organizowanej podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w dniach 12-14 maja 2023 r.

Patronat Honorowy Międzynarodowego Kongresu Szanse nauk o zwierzętach -70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”, organizowanego w dniach 17-19 maja 2023 r.

Patronat Honorowy III Konferencji Naukowo-Technicznej „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”, organizowaną w dniach 17-19 maja 2023 r. w Rytrze.

Patronat Honorowy uroczystości jubileuszowych 70-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, organizowanych w dniu 20 maja 2023 r. 

Patronat Honorowy I Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego, połączonej z Jubileuszem 20-lecia Hodowli Bydła Białogrzbietego, I Regionalną Wystawą Bydła Mlecznego i I Regionalną Wystawą Rodzimych Ras Koni, organizowanych w ramach Zielonego Agro Show & Animal Show w dniach 20-21 maja 2023 r.

Patronat Honorowy Lubelskich Dni Integracji w dniu 24 maja 2023 r. Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni, ma na celu zwiększenie świadomości o niepełnosprawności i integrację środowisk akademickich.

Patronat Honorowy VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Kierunki rozwoju i innowacje w geodezji i kartografii”, współorganizowaną z Katedrą Geodezji i Geomatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniach 24-26 maja 2023 r. w Rudzie Różaneckiej. 

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej „Funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich i towarzyszących w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i prawnych”, organizowanej w dniach 25-26 maja 2023 r. w Kazimierzu Dolnym.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej „Studeo, Studere – uczę się: Rośliny i ….. my”, organizowaną w dniu 30 maja 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej „Była siarka i co dalej?” – V Stowarzyszeniowe Forum Dyskusyjne, organizowaną w dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Tarnobrzegu.

Patronat Honorowy Świętokrzyskiego Święta Pszczoły w Bałtowie, organizowanego w dniach 18-20 sierpnia 2023 r.

Patronat Honorowy II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych pt. „Człowiek w środowisku”  pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”, organizowanego w roku szkolnym 2023/2024, w województwie lubelskim.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej pn. „Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku”, organizowanej w dniu 7 września 2023 r.

Patronat Honorowy III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, organizowanej w dniach 11-14 września 2023 r. w Ciechanowcu. 

Patronat Honorowy V edycji Akademii Mentora Lubelskiego Klubu Biznesu, organizowanej w dniu 18 września 2023 r. 

Komitet Honorowy XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2023 r.

Patronat Honorowy XLIX Konferencji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, połączonej z Międzynarodową Konferencją Naukową „Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”, organizowaną w dniach 25-27 września 2023 r.

Patronat Honorowy 14. edycji zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”, organizowanych w dniach 25-29 września 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji „Bioróżnorodność w rolnictwie”/”Biodiversity in Agriculture”, organizowanej w dniach 12-13 października 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego „Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka”, organizowanej w dniach 16-18 października 2023 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy Zawodów Obedience, organizowanych  w dniu 21 października 2023 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Szkolnego Festiwalu Explory, organizowanego dnia 12 grudnia 2023 r. w Lublinie.