Konferencja Naukowa „Studeo, studere – uczę się: Rośliny i … my”

Szczegółowy harmonogram spotkania dostępny w Załączniku