Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  • UP
  • Funkcjonowanie Populacji Zwierząt Dzikich i Towarzyszących w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i prawnych

FUNKCJONOWANIE POPULACJI ZWIERZĄT DZIKICH I TOWARZYSZĄCYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH I PRAWNYCH

Kazimierz Dolny, 25-26 maja 2023 roku

Organizatorzy:

Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Patronat:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Marszałek Województwa Lubelskiego
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

*****

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 roku w Hotelu Kazimierzówka ul. Góry 10, w Kazimierzu Dolnym.

Celem planowanej konferencji jest spotkanie i naukowców z różnych regionów Polski zajmujących się na co dzień badaniami z zakresu funkcjonowania populacji zwierząt dzikich oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi w różnych aspektach codziennego życia. Główną ideą jaka przyświeca konferencji jest prezentacja wyników prowadzonych badań i doświadczeń z zakresu opisanej problematyki, jak również wymiana myśli badaczy niejednokrotnie zajmujących się tą samą lub zbliżoną problematyką w różnych częściach kraju. Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedyskutowania zakresu dotychczas posiadanej wiedzy dotyczącej poszczególnych problemów związanych ze zwierzętami, zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i społecznych, kulturowym oraz prawnym.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że zaproponowana tematyka konferencji oraz szeroki zakres zagadnień jakie będzie można przedstawić podczas obrad, zainteresuje szereg osób z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Chcielibyśmy, aby konferencja umożliwiła zarówno wymianę doświadczeń jak również pozwoliła na poznanie nowych często nieznanych dotychczas aspektów związanych ze zwierzętami dzikimi i towarzyszącymi. Stąd też zaplanowaliśmy obrady w dwóch obszarach tematycznych w poszczególnych dniach konferencji, jak również ewentualne warsztaty w drugim dniu konferencji. Podczas konferencji skupiamy się wyłącznie na wystąpieniach referatowych. W przypadku znacznego zainteresowania, organizatorzy ewentualnie rozważą możliwość zorganizowania sesji posterowej.

W związku ze znacznym zainteresowaniem możliwością uczestnictwa w sesji posterowej organizatorzy zdecydowali, o jej organizacji. W przypadku decyzji o uczestnictwie w takiej sesji zgłoszenia prosimy dokonywać na tym samym druku z dopiskiem po tytule „sesja posterowa”.

W przypadku udziału uczestnika tylko w sesji posterowej opłata konferencyjna wynosi 400 złotych.

W imieniu komitetu organizacyjnego
dr hab. Marian Flis

***

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą korespondencji elektronicznej na adres:

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Dr hab. Piotr Czyżowski – 81-445-60-39
Dr hab. Marian Flis – 81-445-60-38

Komitet naukowy konferencji:

Prof. dr. hab. Wanda Olech-Piasecka – przewodnicząca,

Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz,

Prof. dr hab. Henryk Okarma,

Prof. dr hab. Paweł Janiszewski,

Prof. dr hab. Anna Wójcik,

Dr hab. Marek Panek,

Dr hab. Marek Wajdzik.

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Marian Flis – przewodniczący,

Dr hab. Mirosław Karpiński,

Dr hab. Piotr Czyżowski,

Dr Mariusz Wójcik,

Mgr inż. Elżbieta Mazurek.

Zgłoszenie wraz z tytułem wystąpienia należy przesłać najpóźniej do 12 marca 2023 roku.

Streszczenia prac według zamieszczonej formatki należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2023 roku.

Opłata za konferencję wynosi 600 złotych od osoby występującej z referatem i 400 złotych od osoby bez referatu. Opłata ta powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 12 marca 2023 roku na konto:

Bank PKO Sa nr rachunku 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 tytuł wpłaty: Konferencja Zwierzęta Dzikie – Towarzyszące

Jeżeli wpłaty dokonuje osoba lub podmiot inny niż uczestnik konferencji w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w konferencji oraz udział w warsztatach,
  • Materiały konferencyjne,
  • Pełne wyżywienie w czasie konferencji łącznie z uroczystą kolacją,
  • Rejs statkiem po Wiśle lub zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem (w zależności od warunków pogodowych).

Istnieje możliwość opublikowania zgłoszonych prac w formie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (80 pkt MNiSW, według obecnie obowiązującej punktacji).  W przypadku podjęcia decyzji o opublikowaniu zgłoszonej pracy manuskrypt należy przesłać do 30 czerwca 2023 roku. Szacunkowa opłata za publikację wynosi ok. 200 zł, a przypadku znalezienia sponsorów monografia wydana zostanie bezpłatnie.

Zgłoszenie:

Druk zgłoszenia na konferencję - plik WORD (.docx)
Zobacz
Druk zgłoszenia na konferencję - plik PDF
Zobacz

Formatka streszczenia:

Formatka streszczenia - plik WORD (.docx)
Zobacz
Formatka streszczenia - plik PDF
Zobacz