XLIX Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk

  • UP
  • XLIX Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcją Fizjologii i Żywienia Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN serdecznie zapraszają na XLIX Konferencję Naukową Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W ramach konferencji planowane jest również uroczyste podsumowanie pracy zawodowej profesora dr hab. Eugeniusza R. Greli – profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oraz profesora dr hab. Jacka Skomiała –  profesora oraz dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie zapraszamy do Lublina!

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

PLAN RAMOWY KONFERENCJI:

25.09.2023 PONIEDZIAŁEK

14:00

Rejestracja

15:00

Wizyta studyjna

26.09.2023 WTOREK

9:00

Otwarcie konferencji

9:45

Wykłady plenarne zaproszonych prelegentów CZ. I

12:00

Wykłady plenarne zaproszonych prelegentów CZ. II

16:30

Laudacja Prof. dr hab. Eugeniusza R. Greli (UP Lublin) i Prof. dr hab. Jacka Skomiała (IFŻZ PAN, Jabłonna)

19:00

Uroczysta kolacja

27.09.2023 ŚRODA

9:00

Sesje naukowe prezentujące wyniki badań naukowych w sekcjach

14:00

Podsumowanie konferencji

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

 

EARLY

 do 15 czerwca 2023 r.

REGULAR

do 31 lipca 2023 r.

NADSYŁANIE STRESZCZEŃ

do 31 lipca 2023 r.

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, KNZiA PAN
Prof. dr hab. Brygida Ślaska, UP w Lublinie
Dr hab. inż. Andrzej Herman, profesor instytutu, IFŻZ PAN
Prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP w Lublinie
Prof. dr hab. Jan Grajewski, UKW w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Damian Józefiak, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski, UR w Krakowie
Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, IZ – PIB w Balicach
Prof. dr hab. Anna Wójcik, UWM w Olsztynie
Dr hab. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

Komisja Fizjologii i Żywienia:
Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. dr h.c. multi Jan Jankowski, czł. koresp. PAN, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Krystyna Koziec, UR w Krakowie
Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Miciński, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Jacek Skomiał, IFŻZ PAN
Prof. dr hab. Wiesław Sobotka, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba, IFŻZ PAN
Prof. dr hab. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN, IRZiBŻ PAN
Dr inż. Sebastian Michalak, Cargill Polska

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Adam Cieślak, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska, UP w Lublinie
Prof. dr hab. Renata Klebaniuk, UP w Lublinie
Prof. dr hab. Cezary Purwin, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, IZ – PIB w Balicach
Prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, ZUT w Szczecinie
Dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu, IFŻZ PAN
Dr hab. Ewa Święch, profesor instytutu, IFŻZ PAN
Dr hab. Marcin Taciak, prof. uczelni, SGGW w Warszawie
Dr inż. Barbara Król, prof. uczelni, UP we Wrocławiu

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
Vice przewodniczący: Dr hab. Ewa Święch, profesor instytutu
Vice przewodniczący: Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska
Sekretarz: Dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

Członkowie:

Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień
Dr hab. Wioletta Samolińska prof. uczelni
Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan prof. uczelni
Dr hab. Marcin Taciak prof. uczelni
Dr hab. Anna Tuśnio
Dr inż. Marcin Barszcz
Dr inż. Maciej Bąkowski
Dr inż. Robert Krusiński
Mgr inż. Anna Danek-Majewska
Mgr Agata Bielak

XLIX KONFERENCJA NAUKOWA
SEKCJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OPŁATY REJESTRACYJNE

WCZESNA REJESTRACJA

do 15 czerwca 2023 r.

REGULARNA REJESTRACJA

do 31 lipca 2023 r.

UCZESTNICY 850 zł 1000 zł
MŁODZI NAUKOWCY poniżej 35 roku życia 750 zł 900 zł