Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Szkolenie skierowane jest do osób: sprawujących opiekę nad zwierzętami wykorzystywanymi lub przeznaczonymi do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych, uśmiercających zwierzęta wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych, odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie,  wykonujących procedury, odpowiedzialnych za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opieką nad tymi zwierzętami Szkolenie obejmuje  zajęcia teoretyczne i  praktyczne. Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.