← powrót do strony szkoleń i kursów

Kierownik kursu: dr hab. Paweł Szot

Absolwent kursu jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do projektowania, zagospodarowania i pielęgnacji małych przestrzeni ogrodowych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania ogrodów, doboru gatunków do uprawy i pielęgnacji roślin. Typowe miejsca pracy dla absolwentów: placówki oświatowe  (szkoły, przedszkola), domy kultury, domy pomocy społecznej, domy dziecka, sanatoria, placówki użyteczności publicznej, placówki opieki zdrowotnej, własna działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, ogrody działkowe, wspólnoty mieszkaniowe. Kurs obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.