Kierownik szkolenia: dr Małgorzata Kostecka

Absolwent szkolenia będzie znał i potrafił zastosować w praktyce zalecenia obecne w normach spożycia poszczególnych składników i produktów spożywczych dla różnych grup ludności w tym dzieci objętych żywieniem zbiorowym w placówkach oświatowych. Będzie miała wiedzę dotyczącą dodatków do żywności, substancji szkodliwych w niej występujących a także wartości odżywczej produktów i potraw. Będzie znała obowiązujące przepisy prawa dotyczącego higieny produkcji żywności, krajowych systemów kontroli bezpieczeństwa żywności a także bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Absolwent szkolenia będzie potrafił opracowywać jadłospisy wchodzące w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami żywienia, a także kontrolować jakość surowców i produktów żywnościowych oraz warunki ich przechowywania. Będzie mógł przygotowywać zbilansowane jadłospisy dla dzieci zdrowych i chorych korzystających z żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, bursy, internaty itp.   

Szkolenie obejmuje 24 godzin zajęć.