100-godzinne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1, B2, C1 oraz języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1, B2. Kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa się na różnych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 1500 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego i dowodu opłaty za kurs. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

100-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu TELC z języka polskiego na poziomie B1-B2. Kurs skierowany jest do szerokiego grona interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych i zakończony jest egzaminem certyfikującym TELC.

 50/100-godzinny kurs języka polskiego konwersacyjnego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C1). Celem kursu jest praca nad płynnością wypowiedzi w języku polskim oraz poprawnością językową. Konwersacje umożliwiają posługiwanie się językiem polskim w różnych sytuacjach życia codziennego.

100/150-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do uzyskania Karty Polaka. Celem kursu jest solidne przygotowanie do egzaminu o przyznanie Karty Polaka na terytorium RP. Kurs umożliwia poznanie zagadnień związanych z językiem polskim oraz kultywowaniem polskich tradycji i obyczajów.