Ogólne cele kursu: poznanie znaczenia jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, posiadanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania w zgodzie z naturą gatunku, umiejętność tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycia wodzy pośredniej i bezpośredniej,

Możliwości zatrudnienia: ośrodki hodowli koni, kluby jeździeckie, ośrodki hipoterapeutyczne

charkterystyka programu kształcenia na kursie Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship (.pdf)
Zobacz