Wydawnictwo UP w Lublinie

Excerpta Veterinaria Lublin

 

ISSN 2080-914X

 

 

 

 

Czasopismo publikowane w latach 2002-2013 w celu zaznajomienia czytelnika z życiem oraz pracami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zawierające streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz artykułów badawczych i kazuistycznych,
a także tytuły innych publikacji wydanych w trakcie roku poprzedzającego. Czasopismo adresowane do zagranicznych szkół wyższych i instytutów.

The journal which was published in 2002-2013 in order to acquaint the reader with the life of the Veterinary Medicine Faculty of the University of Life Science in Lublin, Poland, and with the scientific works done there. The periodical was yearly publication which included summaries of doctoral and habilitation dissertations and experimental and casuistic papers, as well as titles of other publications issued during the proceeding year. It is addressed to foreign colleges and institutes.

ROCZNIKI
 
2013

VOL. 51 (2012)

Excerpta_2013_51

2012 VOL. 50 (2011) Excerpta_2012_50
2011 VOL. 49 (2010) Excerpta_2011_49
  VOL. 48 (2009) Excerpta_2011_48
2009 VOL. 47 (2008)  
2008 VOL. 46 (2007) Excerpta_2008_46
2007 VOL. 45 (2006) Excerpta_2007_45
2006 VOL. 44 (2005) Excerpta_2006_44
2005 VOL. 43 (2004)  
2004 VOL. 42 (2003)  
2003 VOL. 41 (2002)  
2002 VOL. 40 (2001)