9 maja 2022 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rusza rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023. W tym roku na studiach stacjonarnych kandydaci mogą wybierać spośród 46 kierunków I stopnia oraz 5 kierunków II stopnia. W ofercie jest aż pięć nowości: inżynieria ekologiczna, gospodarka obiegu zamkniętego, kryminalistyka w biogospodarce, technika rolnicza i agrotronika, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji.

Internetowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest pod adresem: https://irk.up.lublin.pl 
Postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach egzaminu maturalnego.

Terminy obowiązujące kandydatów na studia:

11 lipca 2022 r. – ostateczny termin rejestracji w systemie IRK.
13 lipca br. – ogłoszenie wyników rekrutacji na studia w systemie IRK
14,15,18 lipca br. – składanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia. Dokumenty można przesłać pocztą.

Wszystkie obowiązujące terminy są dostępne w zakładce harmonogram

W tegorocznej rekrutacji w ofercie edukacyjnej jest aż kilkanaście kierunków unikatowych (m.in.  analityka środowiskowa i przemysłowa, biokosmetologia, analityka weterynaryjna, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ekorehabilitacja czy gastronomia i sztuka kulinarna), które można studiować tylko w Lublinie i tylko na naszym Uniwersytecie.

Oferta studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku 2022/2023 (link).

Nowe kierunki studiów I stopnia:

– Inżynieria ekologiczna (Wydział Agrobioinżynierii):

Absolwent będzie przygotowany do działalności mającej na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój. Uzyska wiedzę z obszaru nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania, oceny, odnowy, ochrony i wzbogacania ekosystemów. [więcej informacji o kierunku]

– Gospodarka obiegu zamkniętego (Wydział Inżynierii Produkcji):

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. w zakresie: efektywności produkcji przemysłowej, minimalizacji wytwarzania odpadów, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania surowcami naturalnymi, projektowania instalacji wodno-ściekowych, gospodarowania odpadami, wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz technik neutralizacji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, ochrony i monitorowania środowiska przyrodniczego. [więcej informacji o kierunku]

– Kryminalistyka w biogospodarce (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki):

Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi w zakresie diagnostyki kryminalistycznej zwierząt, związanej m.in. z nieprawidłowościami przy produkcji żywności, kłusownictwem, handlem dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi oraz fałszerstwami (np. pasze, substancje pochodzenia zwierzęcego występujących w lekach medycyny azjatyckiej). Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: laboratoriach kryminalistycznych policji; laboratoriach specjalistycznych wojska; laboratoriach genetycznych czy diagnostyki środowiska; organach ścigania; jako biegły sądowy (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego i prób środowiskowych. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. [więcej informacji o kierunku]

– Technika rolnicza i agrotronika (Wydział Inżynierii Produkcji):

Kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. Treści kształcenia na kierunku technika rolnicza i agrotronika obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. [więcej informacji o kierunku]

– Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji):

Program studiów zapewnia gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań i różnych problemów produkcyjnych związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwem procesów produkcyjnych. Absolwent będzie m.in. umiał monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, zaprojektować, wdrożyć i doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, posługiwać się metodami oceny ryzyka oraz przeprowadzić analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów i systemów, zaproponować funkcję bezpieczeństwa i wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa czy też określić strefy zagrożenia wybuchem. [więcej informacji o kierunku]

Warto przeczytać:

Niezbędnik Kandydata /FAQ
https://up.lublin.pl/rekrutacja/niezbednik-kandydata/

Kontakt
Dział Rekrutacji i Promocji
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia

tel. 81 445 65 39 lub 445 445 68 40

Informacje w j. ukraińskim (rekrutacja):
tel. 81 445 66 91

Information in English (admission process):
phone no. (+48) 81 445 66 91