8 maja 2023 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpoczyna rekrutację na studia I stopnia. W tym roku kandydaci mają do wyboru aż pięć nowych kierunków na studiach I stopnia: bioinformatyka w biogospodarce, diagnostyka ekoprzestępczości, informatyka przemysłowa, survival i animacja przyrodnicza oraz zielone technologie. Na studiach II stopnia natomiast nowością będzie kierunek zarządzanie w biobiznesie.


Nowości na studiach I stopnia:

Bioinformatyka w biogospodarce to kierunek otwierany przede wszystkim z myślą o absolwentach techników o profilu przyrodniczym, informatycznym bądź absolwentów liceów o profilach biologiczno-chemicznym czy matematyczno-informatycznym. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych genetyką, genomiką, programowaniem, grafiką komputerową bądź nowoczesnymi technologiami – podkreśla prof. dr hab. Brygida Ślaska, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Kierunek powstał w oparciu o analizę rynku pracy w branży IT oraz zainteresowań młodych ludzi w tej dziedzinie. Absolwent kierunku będzie dysponować zaawansowaną wiedzą z zakresu biologii molekularnej oraz znajomością wielu narzędzi bioinformatycznych, programistycznych oraz statystycznych pozwalających na analizę i przetwarzanie bioinformacji niezbędnych w sektorze rolniczym, hodowlanym, weterynaryjnym, farmaceutycznym czy biomedycznym.”

Diagnostyka ekoprzestępczości to kierunek, który ma na celu wykształcenie specjalisty w dziedzinie wykrywania i zapobiegania przestępstwom związanymi z substancjami niebezpiecznymi, gospodarką przestrzenną, czy też przemytem zwierząt i roślin. Daje możliwość zatrudnienia w takich instytucjach jak jednostki chemiczne Państwowej Straży Pożarnej czy jednostki/instytuty wojskowe związane z obroną przed bronią masowego rażenia. Studia skierowane są dla osób zainteresowanych przyrodą ale i prawem, bowiem kierunek ten łączy wiedzę o środowisku z wiedzą prawniczą. Stworzony jest dla osób, które interesują się również bezpieczeństwem państwa (służba celna, policja, straż, służby ochrony przyrody). Odnajdą się na nim zarówno osoby, którym są bliskie nauki ścisłe i przyrodnicze, jak również te, które zainteresowane są naukami humanistycznymi – mówi dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej, prof. dr hab. Tomasz Mieczan.

Kierunek informatyka przemysłowa jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijającą się koncepcję przemysłu 4.0. Odnosi się ona do nowoczesnego segmentu gospodarki opartego na inteligentnych, autonomicznych systemach, które wykorzystują algorytmy komputerowe do monitorowania pracy maszyn i produkcji  –  mówi o jednym z nowych kierunków Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Dariusz Andrejko. Kierunek tworzony jest z myślą o osobach, które mają zainteresowania techniczne, chcą nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu np. programowania sterowników PLC, drukarek 3D, paneli HMI, czy innych urządzeń przemysłowych. Umożliwi studentom także nabycie wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, procesów produkcyjnych, konstrukcji i projektowania maszyn i urządzeń, zarządzania i inżynierii jakości.”

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej – prof. dr hab. Tomasz Mieczan – udzielił kilku informacji na temat survialu i animacji przyrodniczej, czyli pierwszego kierunku w Polsce, który skupia uwagę przede wszystkim na działaniu w sytuacjach kryzysowych – chcemy wykształcić absolwenta, który będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu technik survivalu i animacji przyrodniczych. Survival to także rodzaj  samoratownictwa, czyli radzenia sobie w specyficznym scenariuszu, np. klęski żywiołowej, wojny, czy wypadku. Dotyczy to ekstremalnych sytuacji zarówno w środowisku naturalnym, jak i w mieście (np. podczas blackoutu). Dla kogo zatem jest ten kierunek? Studia skierowane są dla osób zainteresowanych biologią, aktywnością fizyczną, zdrowym stylem życia, ale i np. psychologią. To kierunek stworzony dla osób, które interesują się przyrodą i możliwością jej wykorzystania dla rozwoju własnej działalności biznesowej (np. zdobycia umiejętności organizacji szkoleń z zakresu technik przetrwania, eventów firmowych, ekoedukacji). Kierunek ten może być filozofią życia, pasją, a także szkołą, w której nabywa się praktycznych umiejętności umożliwiających człowiekowi zapanować nad stresem, samym sobą i poradzić sobie w trudnych warunkach.

Zielone technologie – taki kierunek uruchomił Wydział Agrobioinżynierii.  
Program studiów wychodzi naprzeciw aktualnym trendom i oczekiwaniom na rynku pracy, przygotowując specjalistów wszechstronnie wykształconych w zakresie projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska, analizowania i monitorowania jego stanu, stosowania technologii bezodpadowych oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami Ziemi –  mówi prof. dr hab. Barbara Kołodziej, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii. Kierunek ten jest adresowany do osób zainteresowanych naukami inżynieryjno-technicznymi, przyrodniczymi oraz rolniczymi. Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku cenione są również zainteresowania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Nowość na studiach II stopnia:

Nowym kierunkiem, uruchomionym w tym roku przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na studiach II stopnia jest zarządzanie w biobiznesie. Jak podkreśla prof. dr hab. Barbara Kołodziej – stworzenie tego kierunku podyktowane jest konkretnymi potrzebami społecznymi: „Zarządzanie w biobiznesie jest odpowiedzią na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane ze wzrostem zapotrzebowania na żywność, zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, wyczerpywaniem się zasobów czy zmianami klimatu. Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny biobiznesu jest obecnie bardzo duże, zaś podaż kadr ciągle niewspółmiernie mała.” Program kierunku zarządzanie w biobiznesie opracowano na podstawie studiów Bioeconomy, prowadzonych na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie (Niemcy) oraz studiów Bio-business realizowanych na Uniwersytecie Londyńskim w Birbeck (Wielka Brytania).

Każdy z nowopowstałych kierunków wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i przygotowuje absolwenta jako wykwalifikowanego specjalistę.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Biurem Rekrutacji i Promocji Kształcenia: tel. 81 445 65 39 lub 445 445 68 40.