“Przecier z odpadu po ługowaniu składników z korzenia buraka czerwonego Beta vulgaris L. jako składnik nowych środków spożywczych”

Dyscyplina technologia żywności i żywienia

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest KAMPOL – FRUIT Sp. z o.o. oddział w Milejowie

Mgr inż. Julian Szymański – Zastępca Kierownika Działu Kontroli Jakości w Kampol – Fruit Sp. z o.o.

Promotor: Dr hab. Dominik Szwajgier, Profesor uczelni

Celem projektu jest przekształcenie w zasadzie bezużytecznego odpadu poprodukcyjnego w postaci wytłoków w wartościowy przecier, który następnie będzie mógł być dodany jako składnik bardziej złożonych środków spożywczych lub też dalej przetwarzany. Przykładowo wytworzony przecier będzie mógł stanowić dodatek do dżemów, keczupów i innych środków spożywczych. Dodatkowym celem projektu jest określenie aktywności związków bioaktywnych obecnych w wytworzonym przecierze pod kątem właściwości prozdrowotnych.