28.10.2021

Nabór wniosków o granty naukowe w USA

Zobacz więcej
19.10.2021

Zaproszenie do udziału w naborze do programu mentoringowego TopMinds - edycja 2022

Zobacz więcej
18.10.2021

Zaproszenie do zapoznania się z ofertą wyjazdową na rok akad. 2022/2023 - programy wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Zobacz więcej
18.10.2021

Zaproszenie do udziału w naborze na stypendia SSHN na pobyt badawczy we Francji

Zobacz więcej
15.10.2021

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Jesiennej Szkole o subfosylnych bezkręgowcach w Mediolanie

Zobacz więcej
14.10.2021

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online dot. stypendiów DAAD

Zobacz więcej
12.10.2021

Oferty grantów i stypendiów międzynarodowych na portalu Euraxess – październik 2021

Zobacz więcej
27.09.2021

Trwa nabór na stypendia GFPS w Niemczech na semestr letni 2022

Zobacz więcej
23.09.2021

Trwa nabór do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości finansowanych przez NBP

Zobacz więcej
20.09.2021

Trwa nabór do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

Zobacz więcej
13.09.2021

Oferty grantów i stypendiów międzynarodowych na portalu Euraxess - wrzesień 2021

Zobacz więcej
13.09.2021

Otwarty nabór wniosków na wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Zobacz więcej