Trwa nabór na stypendia GFPS w Niemczech na semestr letni 2022

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1.

 

Zapewniony jest semestralny pobyt w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizganie, Moguncji oraz ponad 20 innych miastach.

Wymogiem jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

 

W ramach stypendium zawiera się nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny – w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz wsparcie przy wypełnianiu formalności.

 

Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo pod linkiem, zaproszeniu do składania wniosków oraz na naszym Facebook’u.

 

Termin składania wniosków upływa 31.10.2021.

 

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na maila

 

Biuro Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6236 / 81 445 6015