Otwarty nabór wniosków na wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zapraszają wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą NAWA.

 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Wnioski należy składać w terminie do 28 października 2021 r. do godziny 15:00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

 

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

 

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

  • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
  • nowe substancje i materiały;
  • nauki społeczne i humanistyczne;
  • technologie obronne.

 

Informacje dot. projektu można znaleźć TUTAJ.

 

W razie pytań dotyczących wniosków zachęcamy do kontaktu z pracownikami jednostek narodowych:

 

Kontakt po stronie polskiej:

Paweł Kurzyński
Biuro Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
phone: +48 22 390 3564
e-mail:

 

Kontakt po stronie ukraińskiej:

Iryna Levytska
Ministry of Education and Science of Ukraine
International Cooperation Division, Directorate of Science and Innovation
prospect Peremohy, 10
01135, Kyiv,
e-mail:
phone: +38 (044) 287 82 35
https://mon.gov.ua/ua

 

 

Biuro Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6015 / 81 445 6236