08.04.2022

Poszukiwany kandydat na doktoranta

Zobacz więcej
08.11.2021

Komunikat Rektora w sprawie godzin rektorskich w dniu 12.11.2021r.

Zobacz więcej
26.10.2021

KOMUNIKAT Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
25.10.2021

"O recenzowaniu w nauce"- bezpłatny webinar dla doktorantów

Zobacz więcej
22.10.2021

WYBORY DO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Zobacz więcej
11.10.2021

Wnioski o zwiększenie stypendium

Zobacz więcej
06.10.2021

Konferencja dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki

Zobacz więcej
29.09.2021

Szkoła Zimowa dla Doktorantów projekt MonGOS - BEZPŁATNIE!!!

Zobacz więcej
29.09.2021

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej- program Doktorat Wdrożeniowy nabór II w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
29.09.2021

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej- program Doktorat Wdrożeniowy nabór II w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
28.09.2021

Zaproszenie na wykład otwarty Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Börner „The Importance of Plant Genetic Resources for the future”

Zobacz więcej
27.09.2021

4.10. 2021: INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zobacz więcej