Poszukiwany kandydat na doktoranta

Pani prof. dr hab. Anna Czech z Katedry Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki podejmie współpracę naukową z kandydatem do realizacji pracy doktorskiej od roku akademickiego 2022/2023 w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo.

Realizacja doktoratu wiąże się z koniecznością przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w roku akademickim 2022/2023 na zasadach konkursu.
Tematyka w ramach realizacji projektu badawczego: Opracowanie strategii żywienia trzody chlewnej i/lub ryb w oparciu o wprowadzenie do diety synbiotyków poprawiających system immunologiczny i antyoksydacyjny oraz wyniki odchowu zwierząt.
Badania będą prowadzone w laboratoriach Katedry Biochemii i Toksykologii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej oraz nowoczesnych technik analitycznych i diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach biochemicznych, immunologicznych oraz szeroko rozumianej biologii molekularnej. Diagnostyce poddany będzie materiał biologiczny pozyskany od zwierząt doświadczalnych (krew, inne tkanki, kości) oraz diety zawierające fermentowane w nowoczesnej technologii surowce białkowe.
Istnieje możliwość realizacji doktoratu interdyscyplinarnego zootechnika i rybactwo oraz weterynaria ze wskazaniem dyscypliny wiodącej zootechnika i rybactwo.
Mile widziani absolwenci zainteresowani pracą naukowo-badawczą z kierunków: zootechnika, behawiorystyka, weterynaria, bioinżynieria, biotechnologia, biologia jak również innych kierunków pokrewnych.
Informacje szczegółowe lub tel. 81 4456746 lub w Szkole Doktorskiej UP Lublin.